O ČESKÉ ASOCIACI EXTRÉMNÍHO GOLFU

Extrémní golf (x-golf) si našel příznivce v Evropě i ve světě již před několika desítkami let. Zatímco se na zahraničních pláních, lesích, industriálních objektech či v noční atmosféře velkých měst proháněli nadšenci s golfovými holemi, v důsledku historických událostí i vysoké oblibě golfu s pěstěnými trávníky, nenašel si x-golf v České republice větší množství příznivců. Česká republika se tak stala jedním z posledních míst v Evropě, kde byl x-golf zcela mimo zájem sportovních fanoušků. Česká republika však extrémnímu golfu svůj dluh splatila, a to v neobyčejně velkorysém stylu.

Jsme poslední v Evropě, ale první ve světě
I přestože si x-golf do české kotliny hledal dlouhou cestu, je Česká republika první zemí na světě, kde se začal x-golf rozvíjet na institucionální a organizační úrovni. Důsledkem rostoucího počtu turnajů, zápasů i hráčů byla nutnost přesně definovat pravidla samotné hry i organizace soutěží. 23. ledna 2009 tak vznikla Česká asociace extrémního golfu (dále jen ČAEG) jakožto dobrovolné sportovní sdružení jednotlivců i klubů. Vytvořením pravidel hry, herního řádu a podporou rozvoje juniorských i seniorských kategorií se podařilo České republice přivést x-golf do rodiny světových sportů.

Cílem ČAEG je dát x-golfu novou dimenzi, která se projevuje v těchto krocích :  

Ambicí ČAEG je zpřístupnit x-golf všem aktivním lidem bez ohledu na věk, pohlaví, rasu či jejich ekonomické zázemí. V současnosti ČAEG spolupracuje s mnoha zahraničními x-golfovými kluby na standardizaci pravidel a soutěžního řádu a usiluje o vytvoření mezinárodní federace x-golfových klubů.


PŘEDSEDNICTVO :
Předseda Filip Šrámek info@caeg.cz
Místopředsedové Jaroslav Barok
Lubomír Poucha metodika a koordinace komisí
Radomír Šrámek správa webu a dat - dml@seznam.cz
Roman Hodek
Michal Jonák
 


Sportovně-technická komise (STK) :
Předseda Miroslav Jedlička miroslav.jedlicka@caeg.cz
Místopředsedové Roman Hodek
Filip Šrámek
Statut Sportovně-technická komise
Statut Rada Sportovně-technické komise


Disciplinární komise (DK) :
Předseda Pavel Kašpar
Statut Disciplinární komise
Disciplinární řád


Revizní komise (RK) :
Místopředsedové Roman Hodek
Ondřej Novotný
Statut revizní komise


Rozhodčí :
Luboš Poucha, Jitka Šrámková, Jaroslav Barok, Renné Dubský, Josef Lipovský Jr., Miroslav Jedlička, Emil Hamouz, Roman Hodek, Kamil Zeman, Martin Konečný, Milan Biskup atd.
Statut rozhodčí ČAEG

Kontakt :

Telefon :

Bankovní spojení :

+420 / 721 948 396

2098230339 / 0800